Сценарио за час одељенског старешине (са семинара „Водич за час одељенског старешине“)

 

Ситуација:

Као одељењски старешина имали сте ситуацију да је ваше одељење било присутно када се за време одмора догодио један инцидент у дворишту школе – у питању је било шутирање и уништавање канте за смеће и једне клупе. Један од колега вам је рекао да су неки ваши ученици учествовали у инциденту. У тој ситуацији бурно сте реаговали, поверовали сте колеги а не ученицима свог одељења иако су вас уверавали да нису имали ништа са тим и да заиста нико од њих није учествовао у инциденту, него су једноставно за време одмора били присутни у дворишту. Иако сте касније сазнали да су ваши ђаци говорили истину и извинили се због грешке, приметили сте да ваш однос са одељењем више није као раније. Однос поверења је нарушен.

Задатак:

Учврстити међусобни однос поверења са ученицима. Подстаћи ученике да изнесу своје бриге и разлоге неповерења. Разменити са ученицима личне доживљаје описаног проблема и пронаћи решење.

 

 

Име и презиме: Снежана Марковић
Сценарио часа:
Циљ -Поново успоставити атмосферу поверења између ученика и одељенског старешине;

– Разумевање утицаја субјективности на садржај комуникације;

-Развијање навика за комуникацију засновану на чињеницама;

– Навикавати ученике на извињење у случајевима када схвате своју грешку.

Облик рада Фронтални, групни
Метод рада  Олуја идеја, игра гласина, израда плаката
Средства  Картице са питањима, хамер, фломастери

ТОК ЧАСА

1. корак  Олуја идеја:

Учениоци добију картице са питањима на која треба да одговоре. Када напишу одговор, картице стављају у припремљену кутију.

Питања за картице:

  1. Заокружи тврдњу за коју сматраш да је тачна:

1)    Клима у мом одељењу је одлична

2)    Клима у мом одељењу је лоша

3)    Клима у мом одељењу је задовољавајућа

  1. Заокружи оно што сматраш да мањка у твом одељењу:

1)     Однос ученици -ученици

2)     Однос ученици – наставници

3)     Однос ученици- разредни старешина

  1. Да си ти разредни старешина свог одељења, шта би  променио/ла?
2. корак  Дискусија:

Разредни старешина узима по једну картицу из кутије, чита,а један ученик записује одговоре на већ припремљеном хамеру (цртицама означава број одговора под 1), 2) и 3) за 1. И 2. Питање, а за 3. Питање записује различите одговоре, а цртицама означава њихову фреквенцију.

Извођење закључака:

–          Клима у мом одељењу је_____________

–          У мом одељењу мањка ______________

–          Да су разредни старешина, највећи број ученика би променио____________________________________

Краћи разговор  о томе  зашто је клима у одељењу _______ и повезивање онога што су ученици навели да мањка у одељењу са предлозима промена.

(У овом делу часа би требало да на површину „исплива“  проблем у комуникацији између наставника и ученика у конкретној ситуациј и зашто је до тога дошло)

3. корак Игра гласина:

Наставник одабира групу од четири ученика који излазе ван просторије. Затим издваја једног ученика којем пред осталим ученицима прича причу:

–          Милош је пролазио ходником и чуо како  је у WC-у нешто пукло, као да се ломи стакло. Чуо је, такође да се отварају и затварају врата од кабине унутар WC-а. У тренутку када је отворио врата из једне од кабина је изашао Дејан. Позвали су дежурног наставника коме је Милош испричао да мисли да је Дејан поломио прозор. Дејан је тврдио да није, али наставник је био сумњичав.

. Овај ученик ову причу такође пред осталим ученицима препричава наредном ученику (који је био ван просторије приликом првог причања). Тај ученик препричава наредном ученику итд.

Дискусија : Како је гласила прича на почетку, а како на крају? Зашто је дошло до такве промене?Колико разумемо намере оних који су причу мењали?Шта треба да учинимо да би у сваком тренутку имали праве информације? (Проверити чињенице).

Где је погрешио наставник? Да ли је проверио све чињенице пре него што је посумњао у Дејанову искреност?

Овде имамо ситуацију која се може развити у два правца, која би ученици требало да препознају:

  1. Да се утврди Дејанова кривица
  2. Да се утврди да Дејан није крив
4. корак Израда плаката: Ученици су подељени у  две групе.

  1. Група има задатак да напише сценарио понашања наставника у случају да се утврди да је Дејан крив
  2. Група има задатак да напише сценарио понашања наставника у случају да је Дејан крив.
5. корак Презентација плаката, уз објашњење ученика.

На крају, наставник , бираним речима објасни ученицима да је и он недавно  био у сличној ситуацији, да је погрешио и да се још једном извињава. Такође, нагласи да се у животу дешавају ситуације које на први поглед одају један утисак, а да је стварност сасвим другачија.  Наглашава да је њему самом ово добра лекција, а да ће и сами ученици из ње извући поуку да увек добро провере чињенице пре него што одреагују на одређени начин.

Advertisements

Активности Ученичке задруге

У нашој школи поново постоји Ученичка задруга. Добила је и ново име- -„Сунцокрети“. И већ увелико ради. У ствари, раде задругари. А, ево шта…Picture 227 Picture 228 Picture 229 Picture 231 Picture 232 Picture 233 Picture 234 Picture 201 Picture 224 Picture 225 Picture 226 Picture 163 Picture 165 Picture 166 Picture 167 Picture 168 Picture 169 Picture 170 Picture 171 Picture 172 Picture 173 Picture 174 Picture 175 Picture 176 Picture 177 Picture 178 Picture 179 Picture 180 Picture 181 Picture 182 Picture 183 Picture 184 Picture 186 Picture 188 Picture 189 Picture 190 Picture 191 Picture 192 Picture 193 Picture 194 Picture 195 Picture 196 Picture 197 Picture 198 Picture 199 Picture 200 Picture 201

Пребројавање елемената бројевног скупа

Задатак1 :  Колико петоцифрених бројева : 1) Се завршава цифром 7;

2)  Почиње цифром 5?

Пази! 1) На месту јединица  може бити само цифра 7;

                2) На месту десетица хиљада може бити само цифра 5;

Задатак1: Колико има четвороцифрених бројева који се спреда и отпозади читају исто? (Уместо звездице користи а и b )

Задатак2 : Колико седмоцифрених природних бројева почиње бројем 2012, а колико се завршава истим бројем?

Решења:

Задатака

1) Како на месту цифре десетице хиљада може бити 9 цифара, а на месту јединица хиљада, стотина и десетица по 10 (на месту јединица је цифра 7) , има их 9х10х10х10 = 9 000

2) На месту  јединица хиљада, стотина, десетица и јединица може бити по 10 цифара, што значи да таквих бројева има 10х10х10х10 =10 000

Задатак2:  аbba  9×10=90

Задатак3 : (2012***)   Има их 10х10х10 = 1000